Συντονιστική Επιτροπή

Διευθυντής: Βαλκάνος Ευθύμιος, Καθηγητής

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Πλατσίδου Μαρία, Καθηγήτρια

Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής:     Παπαβασιλείου Ιωάννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γιαννούλη Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια

Σταμπουλής Μιλτιάδης, Επίκουρος Καθηγητής