Εισαγωγή Φοιτητών στο Ακαδημαϊκό Έτος 2020 – 2021 στο Α’ Εξάμηνο

Η Συνέλευση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην υπ αριθμόν 3/23-9-2020 έκτετακτη Συνεδρίασή της, ενέκρινε τους επιτυχόντες (με και χωρίς τέλη φοίτησης) στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τίτλο «Διοίκηση και Ηγεσία στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης».

ΠΜΣ 2020 -2021 Απαλ. - Εγγ.

Επιτυχόντες – Επιλαχόντες 2020 -2021

Μετά το πέρας το απαιτούμενων διαδικασιών (Γενική Συνέλευση 24/27.08.2020) είμαστε σε ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα για το νέο κύκλο σπουδών του Μεταπτυχιακού μας που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2020.

Εδώ μπορείτε να δείτε (με αριθμό πρωτοκόλλου) τους επιτυχόντες και επιλαχόντες των θέσεων.

Σας έχει αποσταλεί email για τη συνέχεια της διαδικασίας από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού. Οδηγίες για την εγγραφή και τα απαιτούμενα έγγραφα θα βρείτε εδώ

Εγγραφή Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021

Έντυπα Εγγραφής 2020 – 2021

Α) Επιτυχόντες που δε διεκδικούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης:

Έντυπο 1 – Δήλωση Αποδοχής (doc/pdf)

Έντυπο 2 – Αίτηση Εγγραφής (doc/pdf)

Έντυπο 3 – Συμβόλαιο Εξόφλησης Τελών Φοίτησης (doc/pdf)

Έντυπο 4 – Συμβόλαιο Τιμής (pdf)

Β) Επιτυχόντες που διεκδικούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης βάσει του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 και των διευκρινιστικών αποφάσεων του ΥΠΑΙΘ αριθμ. 131758/Ζ1 και 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 2726/Β/03.07.2020)

Έντυπο 1 – Δήλωση Αποδοχής (doc/pdf)

Έντυπο 2 – Αίτηση Εγγραφής (doc/pdf)

Έντυπο 3 – Συμβόλαιο Τιμής (pdf)

Έντυπο 4 – Αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης (doc/pdf)

Έντυπο 5 – Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, από την οποία προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής (doc/pdf)

Τα κριτήρια και το δικαίωμα διεκδίκησης απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης ορίζονται στο άρθρο 5, παραγρ. 2 και 3 της αριθμ. 131757/Ζ1 απόφασης του ΥΠΑΙΘ. Στο ΦΕΚ 2726/Β/03.07.2020 θα εντοπίσετε το όριο του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, έτσι ώστε να δείτε εάν έχετε δικαίωμα για αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης.

Γ. Επιτυχόντες που δεν αποδέχονται τη θέση

Έντυπο 1 – Υπεύθυνη δήλωση μη αποδοχής θέσης (doc / pdf

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Για την ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων εγγραφής πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την αίτηση πατήστε:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ

Επιπλέον, εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΜΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαδικασία Εγγραφής στο Π.Μ.Σ

Εγγραφή

Έντυπα Εγγραφής 2019 – 2020

Α) Επιτυχόντες που δε διεκδικούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης:

Έντυπο 1 – Δήλωση Αποδοχής (doc/pdf)

Έντυπο 2 – Αίτηση Εγγραφής (doc/pdf)

Έντυπο 3 – Συμβόλαιο Εξόφλησης Τελών Φοίτησης (doc/pdf)

Έντυπο 4 – Συμβόλαιο Τιμής (pdf)

Β) Επιτυχόντες που διεκδικούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης βάσει του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 και των διευκρινιστικών αποφάσεων του ΥΠΕΘ αριθμ. 131758/Ζ1 και 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/Β/10.8.2018 )

Έντυπο 1 – Δήλωση Αποδοχής (doc/pdf)

Έντυπο 2 – Αίτηση Εγγραφής (doc/pdf)

Έντυπο 3 – Συμβόλαιο Τιμής (pdf)

Έντυπο 4 – Αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης (doc/pdf)

Έντυπο 5 – Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, από την οποία προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής (doc/pdf)

Τα κριτήρια και το δικαίωμα διεκδίκησης απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης ορίζονται στο άρθρο 5, παραγρ. 2 και 3 της αριθμ. 131757/Ζ1 απόφασης του ΥΠΕΘ. Στο ΦΕΚ 3387/Β/10.8.2018 θα εντοπίσετε το όριο του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, έτσι ώστε να δείτε εάν έχετε δικαίωμα για αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης.